Hiển thị 7 kết quả
Uncategorized

Chính sách lắp đặt và giao hàng

1.Chính sách lắp đặt: Đối với khách hàng mua hàng trong khu vực nội thành Hà Nội sẽ được chúng tôi lắp đặt miễn phí. Khách hàng ở ngoài khu vực Hà Nội, Thanh Hóa và Hồ Chí Minh chúng tôi sẽ gửi video hướng dẫn lắp đặt, gửi đầy đủ hàng hoá, các tấm …